Gümrük İşlemleri ve Lojistik
Tüm Rusya üzerinde çalışıyoruz

Belgelendirme

Belgelendirme

Sertifikamalın tespit edilmiş taleplere ve geçerli standartlara uygun olduğunu tasdik eden belgedirBazı ürünlerin belgelendirilmesi (adı geçenürünlerin listesi RF Hükümeti’nin özel Emri ile onaylanmıştır) zorunludurbazı ürünler ise talep edenin isteğine göre belgelendirileblir. Ürünlerinyukarıda adı geçen listede bulunduğunda isteğine göre uygulana belgelendirime ile birlikte zorunlu belgelendirme de uygulanmalıdır.

Kargolar ile ilgili gümrük işlemlerinin sırasındaki kargoların belgelendirilmesi en gerekli hizmetlerden birisidir. Rusya’ya sadece belgelendirilmiş mal ithal edilebilir. Bu yüzden, yükler ile ilgili gümrük işlemleri, ürünlerin Rusya Federasyonu’nda üretimi ve satımı için bunların belgelendirilmesi gerekli olur.

Önerilen ürünler/hizmetler:

 1. GOST’a Uygunluk Sertifikası/Uygunluk Beyannamesi.

 2. Teknik Düzenmelerine Uygunluk Sertifikası/Beyannamesi.

 3. Gümrük Birliği Sertifikası.

 4. Yangın Sertifikası.

 5. Ozon İncelten Maddeler Raporu.

 6. Kullanılmış Ürün Tutanağı.

 7. Kullanılmış Ürün Bedeli Raporu.

 8. Alkol İçeriği Protokolü.

 9. Radyoloji Protokolü.

 10. Rostehnadzor’dan Kullanma İzni.

 11. Açıklama Mektupları.

 12. Devlet Tescili Tasdiknamesi.

 13. RFM İthalat İzni.

 14. Teknik Şartname.

Gerekli olan bütün belgelerin varolması şartıyla ürünlerin belgelendirilmesini en kısa zamanda (1 iş günü veya daha büyük bir süre içinde)uygulayabilirizAyrıntılı açıklamaları elemanlarımızdan alabilirsiniz.


© IMPEX GROUP, 2011 - . All rights reserved.