ترخیص کالا و لجستیک
در سراسر روسیه

شماره¬های تماس

357204 ، منطقه استاوروپول ، مینرالنی وودی ، خیابان اتومبیل ، 31 ، طبقه 3

تلفن: +7 (87922) 2-75-00 ، +7 (928) 335-12-03

ایمیل: admin@impex.group

© IMPEX GROUP, 2011 - . All rights reserved.