ترخیص کالا و لجستیک
در سراسر روسیه

ازرگانی بین¬المللی

ازرگانی بین¬المللی

برون¬سپاری فعالیت اقتصادی و بازرگانی خارجی 

(خدمات کارگزار بازرگانی خارجی)

برون¬سپاری فعالیت اقتصادی و بازرگانی خارجی واگذاری برخی از عملیات و معاملات در زمینۀ بازرگانی بین¬المللی به شرکت دیگری را می¬گویند که در این زمینه فعالیت حرفه¬ای دارد.  


مهم¬ترین عامل در برون¬سپاری فعالیت اقتصادی و بازرگانی خارجی به شرکت دیگر ضرورت کاهش هزینه-ها و آزادسازی منابع مادی و اداری برای انجام خویشکاری¬های اصلی شرکت است.  


برای شرکت¬هایی که سازمایه¬های وارداتی را به کار می-برند و یا کالاهای خود را در خارجه و یا اینکه کالاهای وارداتی را می¬فروشند، برون¬سپاری یکی از روش¬های انجام فعالیت اقتصادی بین¬المللی به شمار می¬رود. اگر شرکت شما نیاز به خرید کالای خارجی داشته ولی امکان و تمایل برای تشکیل بخش بازرگانی خارجی در ساختار اداری خود نداشته باشد، شرکت ما می¬تواند این کار به عهده بگیرد و کالاهای شما را ترخیص و تا انبار شما حمل و تحویل دهد. در این صورت شما کل روند خرید و حمل و نقل و ترخیص کالا از گمرک را زیر نظر خواهید داشت، ولی وقت خود را برای آن صرف نخواهید کرد و نیازی هم نخواهید داشت بخش بازرگانی خارجی در شرکت خود راه¬اندازی کنید.      

شرکت ما در چارچوب خدمات برون¬سپاری فعالیت اقتصادی و بازرگانی خارجی عملیات ذیل را پیشنهاد می¬کند:

بازاریابی، هماهنگ¬سازی شرایط معامله با فروشندگان؛ 

عقد قراردادها با فروشندگان و تهیه و تنظیم کلیه اسناد و مدارک معامله؛

بیمۀ کالا در راه، در صورت نیاز؛

حوالۀ مبلغ بابت کالا؛

طراحی بهترین راه¬های ترابری و نگهداری کالاها، راه¬اندازی حمل و نقل محموله¬ها؛  

معین کردن نرخ عوارض گمرکی، هماهنگ-سازی مراسم و تشریفات گمرکی، برآورد هزینه¬های گمرکی، طبقه¬بندی کالاها از روی فهرست کالاهای مجاز برای بازرگانی خارجی؛  

ترخیص و آزادسازی کالا از گمرک؛

پرداخت هزینه¬های گمرکی؛

دریافت و اخذ کلیه مجوز و پروانه¬ها؛

حمل و تحویل کالا تا انبار خریدار؛

گواهی¬سازی کالا.


هم¬اکنون برای بازرگانان روسیه خرید و فروش با چین (واردات کالاها، دستکاه¬ها و دیگر فراورده¬ها)، ایران (واردات میوه، تره¬بار، خشکبار و سایر خواربار) و کشورهای اروپایی (کالاها پرمصرف، دستگاه¬ها) از اهمیت بسیاری برخوردار است. روسیه بیشترین کالاهای مورد نیاز خود را از چین وارد می¬کند. همچنین داد و ستد بازرگانی با ایران در حال گسترش است.شرکت Impex با شرکت¬های چینی، ایرانی و اروپایی و دیگر کشورها همکاری¬های تنگاتنگی را راه¬اندازی کرده است. اگر شما می¬خواهید کالایی را از ایران یا چین یا اروپا بخرید، ولی فروشنده¬ای در آن کشورها نمی-شناسید و یا تجربۀ واردات کالا را ندارید، ما می¬توانیم به شما یاری بدهیم.

شرکت ما تجربۀ کافی همکاری با شرکت¬های چینی، ایرانی و اروپایی را دارد و با کمال میل دانش و تجربۀ خود را در اختیار شما قرار خواهد داد. کارشناسان ما آماده هستند همه دانش و هنر و کوشش و تلاش خود را به کار بگیرند تا شما را به هدف¬تان برسانند.     


© IMPEX GROUP, 2011 - . All rights reserved.