ترخیص کالا و لجستیک
در سراسر روسیه

ترابری کالاها

ترابری کالاها


ترابری و خدمات لجستیک برای حمل و نقل کالا در قلمرو روسیه و خارج از آن


شرکت Impex همه گونه حمل و نقل کالا از هر گوشه و کنار جهان را انجام می¬دهد.

کارشناسان این شرکت دارای تجربۀ غنی در زمینۀ حمل و نقل کالا هستند که امکان می¬دهد شرکت به مشتریان خود ضمانت کیفیت بسیار بالای خدمات ترابری در قلمرو روسیه و حمل و نقل بین¬المللی بدهد.


 شرکت Impex همه گونه حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را انجام می¬دهد.

برای شرکت شما طرح¬های لجستیک ویژه را پیشنهاد خواهیم کرد که ارزش ترابری کالاها و سایر خدمات را برای شما بهینه خواهد کرد.


این شرکت هرگونه محموله را با هر اندازه و حجمی حمل و نقل می¬کند. 
در پی گسترش روابط اقتصادی و تجاری روسیه و ایران ترابری کالاها نیز میان این دو کشور رو به افزایش نهاده است. در این راستا شرکت ما حمل و نقل کالاهای زودفاسدشونده را از شهرهای تهران، مشهد و آستارا از راه مرز رمینی دربند به همه گوشه و کناره¬های روسیه حمل و نقل می¬کند. برای حمل و نقل این کالاها از یخچال¬های دارای سیستم تنظیم دما و بر اساس معیار و مقررات حمل این نوع کالاها استفاده می¬کند. همچنین با کامیون¬های باربری بالاپوشیده کالاها را از روسیه به ایران و از ایران به روسیه حمل و نقل می-کنیم.این شرکت همچنین از بندرهای انزلی و امیرآباد به بندر مخاچ¬قلعه و از آن به همه گوشه و کنار روسیه کالاها را حمل و نقل می¬کند. همزمان از بندر مخاچ¬قلعه به بندرهای ایران کالاهای صادراتی، از جمله، غله، دستگاه¬ها، خودروها، را حمل و نقل می¬کند.این شرکت همچنین کالاهای وارداتی از چین، اروپا، ترکیه، مصر، ایالات متحده امریکا، هند و دیگر کشورها را از بندر نووراسیسک به دیگر شهرهای روسیه جمل و نقل می¬کند. همزمان خدمات کرایۀ کشتی، همراهی بار در بندر، حمل و نقل جاده¬ای را نیز ارائه می¬دهد.  

شرکت ما همراه با همکاران خود از جمهوری آذربایجان خدمات جدیدی برای حمل و نقل کالاهای خشک و زودفاسدشونده و دیگر با راه آهن از ایران (ایستگاه آستارا) و جمهوری آذربایجان، ترکیه (ایستگاه طرسوس در 30 کیلومتری مرسین و 50 کیلومتری آدانا) تا ایستگاه «کوتوم» در آستراخان را راه¬اندازی کرده است. کالاها در گمرک آستراخان ترخیص می¬شوند و از کنترل بهداشتی گیاهی گذشته و به سراسر روسیه ارسال می-شوند. همچنین پس از ترخیص کالا از گمرک می¬توانیم محموله¬ها را با کامیون به دیگر شهرهای روسیه نیز حمل و نقل کنیم. 


همچنین کالاها را با راه آهن از ایران و ترکیه توسط جمهوری آذربایجان و روسیه به کشورهای کنار دریای بالتیک، اسکاندیناوی و اروپا حمل و نقل می¬کنیم و از آن کشورها به ایران و ترکیه بار می¬بریم.


همچنین کالاها را در کوتاه¬ترین زمان از چین، هند و پاکستان توسط ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به کشورهای کنار دریای بالتیک، اسکاندیناوی و اروپا حمل و نقل می¬کنیم و از آن کشورها به چین و هند و پاکستان بار می¬بریم.

  


© IMPEX GROUP, 2011 - . All rights reserved.